Privacy

PRIVACY STATEMENT

Dit is het privacy statement van Tijhof Marine (hierna ook: “Tijhof” of “we”, “wij” en “ons”). Je vindt onze contactgegevens helemaal onderaan dit privacy statement. Wanneer je de website van Tijhof Marine op www.TijhofMarine.nl (hierna: “de Website”) bezoekt, verwerken we diverse gegevens van je. Dit doen we voor verschillende doeleinden.

Hieronder lees je welke gegevens wij verwerken en voor welk doel we dat doen. Het begrip “verwerken” is overigens heel breed. De wet verstaat daar alle handelingen onder vanaf het moment van verzameling tot het moment van vernietiging. Ook het tijdelijk opslaan van jouw gegevens valt onder het begrip verwerken.

Wij nemen jouw privacy natuurlijk zeer serieus en zullen informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Uiteraard vertellen we je in dit privacy statement ook welke rechten jij hebt en hoe je die kunt uitoefenen.


Waarom verwerken we jouw gegevens?

We verwerken jouw gegevens voor verschillende doelen. Op hoofdlijnen verwerken we jouw gegevens om jouw gebruik en gebruikservaring van de Website te optimaliseren en om ervoor te kunnen zorgen dat wij de door jou afgenomen producten en/of diensten aan je kunnen leveren. Om specifiek te zijn, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

  • Om de Website goed te laten functioneren;
  • Om de Website te verbeteren;
  • Om een beter op jou toegespitste Website aan te bieden.


Welke gegevens verwerken we over jou?

Goede werking van de Website

Om de Website goed te laten functioneren, gebruiken we automatisch gegenereerde informatie zoals je IP-adres, het type, de versie en de taal van je browser en/of de resolutie van je beeldscherm.

Website optimalisatie

Om de Website te verbeteren, gebruiken we bepaalde informatie die tijdens je bezoek aan de Website verzameld wordt, zoals: je IP-adres, de pagina’s die je op de Website bezoekt en hoe lang je op deze pagina’s blijft, hoe je op de Website bent gekomen, welk computersysteem je gebruikt en het type en de versie van je browser.


Wat gebeurt er bij het doorlinken via de Website?

De Website bevat mogelijk hyperlinks waarmee je, als je erop klikt, de Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van websites van andere partijen en over de producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Ook weten wij niet hoe er op die andere websites met jouw gegevens wordt omgegaan. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website zijn verkregen. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor de websites van andere partijen en de wijze waarop zij met jouw (persoons)gegevens omgaan.


Verstrekken wij jouw gegevens aan andere partijen?

Tijhof Marine kan jouw gegevens alleen verstrekken aan derden voor zover je uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daar toestemming voor geeft of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Voorts kan Tijhof Marine jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.


Rechten van onze bezoekers

Als bezoeker van de Website heb je het recht om contact met ons op te nemen met het verzoek je te vertellen of wij gegevens over jou verwerken. Je kunt contact met ons opnemen via info@hiswa.nl. Binnen vier weken na het verzoek zullen wij het volgende schriftelijk aan je mededelen: welke gegevens wij verwerken; voor welke doeleinden wij deze verwerken; waar deze gegevens vandaan komen; aan wie wij de gegevens verstrekken; voor welke doeleinden dit gebeurt.

Je hebt ook het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als: de gegevens feitelijk onjuist zijn; voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet van toepassing zijn; of in strijd met de wet worden verwerkt.

Tijhof Marine zal binnen vier weken na je verzoek schriftelijk aan je mededelen of zij aan jouw verzoek tot verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen zal voldoen. Indien Tijhof Marine niet aan je verzoek zal voldoen, zal zij de reden daarvan aangeven.


Beveiliging

Tijhof Marine zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Doorgifte naar landen buiten EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Tijhof Marine gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Tijhof Marine gebruik maken van de EU standard contractual clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Tijhof Marine aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.


Tot slot

Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen over de bescherming van je gegevens tijdens het bezoeken van de Website? Neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op. Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

Op de pagina ‘Contact’ op deze Website kun je lezen hoe je ons kunt bereiken.